Rønne den 26 aug. 2018

Til
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Repræsentant i Bornholms Veteran Forum Knud H. Eriksen

Emne:
Referat fra bestyrelsesmøde 15. maj 2018

 

Bestyrelsesmødet blev afholdt i broderstuen på Bellmansvej.

Dagsorden:
a. Velkomst
    Formanden bød velkommen.

b. Udpegning af referent og ordstyrer
    Annemarie blev valgt som ordstyrer.

b. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet den 5. april
    Referatet blev godkendt.

c. Orientering fra formanden
    Der var et meget flot fremmøde d. 18. april ved Mindedyssen.
    Der var faner fra DBH, Danske Veteraner, Marineforeningen og vi havde selv 2 faner med.

    Vi stillede med Fane d. 5. maj ved Davidsstatuen, Annemarie gjorde opmærksom på at vi plejer at have en krans med, det havde vi ikke.


e. Økonomi
    Der er penge på bogen.
    Bogføringsprogram er opsagt.

f. Nyt fra skydeafdelingen.
   Alarm i kælderen er blevet opsagt af BRK, vi venter på hvad Rønne Skytteforening gør.
   Formanden sender invitation til medlemmer og gæster ud til vores Fugleskydning.

g. Nyt fra viceværten
    Ole Almeborg gav afslag på støtte til Mindedyssen.
    Der er slået græs.
    Ny flagline og Vimpel indkøbt.

h. Status vedrørende Skt. Hans aften 2018
    Aflyst, Formanden sender info til medlemmerne og en pressemeddelelse ud.

i. Meddelelser til pressen/ hjemmesiden/ landsbladet (deadline 25. juni)
   Formanden sender pressemeddelelse ud, Forsvarsbroderen tager Sven-Erik sig af.

 

j. Nye medlemmer

   2 nye medlemmer på vej.

k. Indkomne forslag
    Ingen.

l. Gennemgang af aktionslisten, dateret 5. april
   Punkt 155, afslag – 157, afslag – 158, opsagt – 159, kan ikke finde folk til opgaven.

m. Mærkedage
     Ingen

n. Eventuelt – bordet rundt Ingen bemærkninger.

o. Kommende aktiviteter
    Fugleskydning, skydeafdelingen har styr på dagen

p. Næste bestyrelsesmøde.
    Onsdag d. 5. sep. kl. 19:00 i Broderstuen.

q. Ansvarlig:
    Kurt sørger for brød til kaffen.

 

Med broderhilsen

Kurt Jørgensen
Formand.