Dybbeldagen den 18. april 2019 ved mindedyssen
Igennem alle årene har vi i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm trofast højtideligholdt Dybbøldagen den 18. april ved mindedyssen, og således også i år, hvor formand Kurt Jørgensen lagde en blomsterbuket og holdt en kort tale, hvor han blandt andet nævnte navnene på de 5 bornholmere.
Sammen med faner og repræsentanter fra Forsvarsbrødrene, Garderforeningen, Danske Veteraner samt Folk og Sikkerhed afholdt man et minuts stilhed for at mindes disse tapre mænd.