Mindedyssen

mindedysse
 

Dybbøldagen i Almindingen.

Dybbøl er en fredelig landsby tæt ved Sønderborg, men ved to lejligheder har Dybbøl været scene for voldsomme krigshandlinger.
Under Treårskrigen i 1848 var der træfninger ved Dybbøl i maj måned, og i 1864 holdt den danske hær ved Dybbøl stand mod beskydninger fra de preussiske tropper i seks uger.

Hæren havde efter rømningen af Danevirke trukket sig tilbage til Als og Dybbøls skanser. Skanserne var ikke i særlig god stand, men danskerne holdt altså stand mod beskydningerne af skanserne i flere uger, indtil de blev stormet 18. april 1864.
Danskerne ydede et beundringsværdigt tappert forsvar, men måtte overgive skanserne og trække sig tilbage til Als.

Selvom bornholmerne ikke havde pligt til at deltage i krigen, deltog næsten 270 bornholmere frivilligt, alle efter godkendt ansøgning til kongen.

Mindedyssen blev rejst over 5 faldne bornholmere, blev afsløret den 12. juni 1938 og blandt initiativtagerne til mindestenen var gårdejer Rottensten, Bjørnegård i Klemensker, den stedlige kommandant Oberst Waage-Petersen og også Forsvarsbrødrene på Bornholm, der bidrog med et ikke ubetydeligt økonomisk bidrag.

Ved afsløringen deltog over 500 mennesker, blandt dem amtmand P.C. Von Stemann, officerer fra Bornholms Væbning, et tamburkorps, 70 Forsvarsbrødre, samt 160 personer tilrejst fra Sønderjylland.

Igennem alle årene har vi i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm trofast højtideligholdt Dybbøldagen den 18. april ved mindedyssen, og således også i år, hvor formand Kurt Jørgensen lagde en blomsterbuket og holdt en kort tale, hvor han blandt andet nævnte navnene på de 5 bornholmere:

Carl Chr. Holm, født 17/2 1841 på Christiansø faldet på Als 29/6 1864.

Lars Andreas Holm, født 12/1 1836 i Nexø faldet på Als 29/6 1864.

Jørgen Peter Juul, født 6/4 1836 i Østerlars død 18/4 1864 rimeligvis på Dybbøl

Harald Rudolf Nielsen, født 2/2 1845 i Rønne faldet på Als 29/6 1864, samt

Peter Chr. Riis, født 25/2 1841 på Risegård i Klemensker blev hårdt såret og taget til fange på Als 29/6 1864.
Døde senere på Lyksborg Lazaret 25/7 1864 og begravet på kirkegården der.

Sammen med faner og repræsentanter fra Forsvarsbrødrene, Garderforeningen, Danske Veteraner samt Folk og Sikkerhed afholdt man et minuts stilhed for at mindes disse tapre mænd.