Skt. Hans Aften - søndag den 23. juni 2019
Så er årets største arrangement i Forsvarsbrødrene vel overstået, og vi kan glæde os over at der – igen – var rigtig mange mennesker i Kanondalen – anslået mellem 400 og 500, hvoraf rigtig mange var unge familier med børn.
Vejret viste sig fra sin rigtig gode side, klar blå himmel og en let brise fra nordvest.
Ansvaret for afviklingen af aftenen begrænsede sig fra bestyrelsens side til kasserer Jette Aagaard, sekretær Sven-Erik Sørensen og webmaster Villy Jensen, da resten var forhindret.

Derudover sørgede uundværlige ”fyrmester” Ebbe G. Hansen for at båltændingen foregik på en ordentlig og sikker måde.
Det var ikke lykkedes at skaffe hjælpere til at bemande boder, så hele arrangementet var i fare, men heldigvis trådte foreningen DANCE VIBRATION til i sidste øjeblik og opstillede en ølbod, en toiletvogn samt sørgede for musikken.

Deres deltagelse reddede i høj grad aftenen og vi ser frem til et fortsat godt og frugtbart samarbejde med de unge mennesker, der har et stort netværk og stor entusiasme.
Aftenen startede kl. 19.00, hvor sekretæren gik på talerstolen med en kort velkomst og ønskede alle en god aften.
Kl. 20.45 afholdt han en større velkomsttale, idet der nu var mødt rigtig mange mennesker frem. Derefter gav han ordet til årets båltaler, provst Johannes Gregers Jensen, der holdt en flot tale.
Da han havde afsluttet denne, stod Ebbe G. Hansen klar med en tændt fakkel, og Johannes gik roligt hen og tændte bålet, som straks flammede op.
Knud Eriksen var forsanger på Midsommervisen, og derefter var der ”fri manøvre”, hvor de mange børn fyldte godt op på pladsen.
Aftenen forløb stille og roligt uden uheld og skader, og kl. 22.00 kunne de 4 brødre starte sammenpakningen og gøre klar til brandvagten.
Kl. 23.30 ankom broder Mikael Brandt, der som den eneste havde meldt sig, og overtog fra sekretæren, der mødte op igen kl. 4.00 for at afløse Mikael, der havde haft en rolig vagt, og meddelte at kl. 1.30 havde de sidste ”natteravne” forladt pladsen.
Resten af natten og morgenen forløb roligt, og kl. 7.30 ankom Ebbe G. Hansen for at hjælpe til med at rydde det sidste op og være med til at slukke bålet.
En positiv episode indtraf, da formanden for entreprenørfirmaet Aarsleff, der arbejder på den store havneudvidelse, ganske uventet kom og tilbød at slukke bålet, men vi måtte pænt sigt nej-tak, da vi jo havde indgået aftale.
Kl. 8.30 ankom så det store ”slukningskøretøj”, sponsoreret af St. Muragård Entreprise, og den kunne på et øjeblik slukke de sidste flammer.
Den sidste krølle indtraf mandag eftermiddag, hvor Ebbe G. Hansen opdagede at Aarsleff på eget initiativ havde fjernet asken – en uventet positiv overraskelse.