Torsdag den 18. april 2019 kl. 17.00 mindedyssen i Almindingen.

mindedysse
Mindedyssen for bornholmere, der faldt under kampene i Sønderjyllandi 1864
Dyssen er placeret i Almindingen overfor opkørslen til Davidstatuen,
hvor der afholdes mindehøjtidlighed hvert år den 18. april
 
På mindedyssen er indgraveret navnene på de fem der faldt i kampen mod de overlegne prøjsiske styrker:
  
Carl Chr. Holm
ved 18. Regiment, født 17/2 1841 på Christiansø
faldet på Als 29/6 1864.
 
Lars Andreas Holm
ved 18. Regiment, født 12/1 1836 i Nexø
faldet på Als 29/6 1864.
 
Jørgen Peter Juul
ved Livgarden, født 6/4 1836 i Østerlars
død 18/4 1864 rimeligvis på Dybbøl
 
Harald Rudolf Nielsen
ved 3. Regiment, født 2/2 1845 i Rønne
faldet på Als 29/6 1864.
 
Peter Chr. Riis
ved 18. Regiment, født 25/2 1841 på Risegård i Klemensker
blev hårdt såret og taget til fange på Als 29/6 1864.
Døde senere på Lyksborg Lazaret 25/7 1864 og begravet på kirkegården der.
 
Der deltog sammenlagt godt 270 bornholmere i krigen, alle efter godkendt ansøgning til kongen,idet bornholmere ikke havde pligt til at deltage i krigen. Det drejede sig om 9 officerer og 49 menige fra Hæren samt 213 matroser fra Flåden.
 
Mindedyssen blev afsløret den 12. juni 1938 og blandt initiativtagerne til mindestenen kan nævnes gårdejer Rottensten, Bjørnegård i Klemensker, den stedlige kommandant Oberst Waage-Petersen og Forsvarsbrødrene på Bornholm, der bidrog med et ikke ubetydeligt økonomisk bidrag.
 
Ved afsløringen deltog over 500 mennesker, blandt dem amtmand P.C. Von Stemann. Alene fra Sønderjylland deltog 160 personer, Værnets officerer, Tamburkorps og 70 forsvarsbrødre.
 
Bautastenen blev overladt til de sønderjyske foreninger, soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene på Bornholm, og gennem alle årene har Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm trofast husket dette mindesmærke med en højtidelighed der gennemføres den 18. april hvert år.