JULEAFSLUTNING I DARTAFDELINGEN
Også dartafdelingen har holdt "midtvejsafslutning", og det blev igen i år til den traditionelle julefrokost, der fandt sted lørdag eftermiddag den 1. december. Det er en årelang tradition i afdelingen, at invitere "den bedre halvde" med til juleafslutningen, og i år var selvfølgelig ingen undtagelse.15 mænd og kvinder samledes om det veldækkede bord i broderstuen, hvor den lækre julemad blev indtaget under de  sædvanlige hyggelige former, og formand Carsten Seier beskriver stemningen som rigtig god og hyggelig - der blev snakket lystigt på tværs af bordet og også grinet en hel del.juldart SmallHele 3 formænd deltog i dartafdelings juleafslutning, fra venstre den nuværende Kurt Jørgensen, overfor ham Finn Carlsen, Formand 1999 til 2011og ved siden ham Jens O. Pedersen, formand 2011 til 2015.

juldart1 Smalljuldart2 Smalljuldart3 Small 

Foto Carsten Seier