Referat fra Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm i Broderstuen d. 03.11 2020 kl. 19.30.

Tilstede: Frank Graversen, Kurt Jørgensen Søren Kofod Jansson, Søren Blik, Villy Jensen, Henning Folkmann-Staack, Carsten Seier.
Fraværende med afbud: Knud H. Eriksen.
Dagsorden:

a. Velkomst:
Formanden bød velkommen.

b. Udpegning af ordstyrer:
Frank

c. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet d.28.09. og d.06.2020:
I.a.b.

d. Orientering ved formanden:
Det var beklageligt at foreningens generalforsamling måtte aflyses gdr. Covi-19 og det derved pålagte forsamlingsforbud.
Præsidenten for Forsvarsbrødrene, Allan Poulsen, har tilbudt at skrive til
Garnisionskommandanten på Bornholm, hvor han, med bestyrelsens samtykke og bifald, fremsætter ønske om, at Garnisionskommandanten skal koordinere indsatsen og formalisere et tættere samarbejde mellem lokalsamfundet – forsvaret og de forsvarsvenlige organisationer/foreninger på Bornholm i forbindelse med mærkedage i løbet af året. Bestyrelsen har længe mærket den manglende koordinering ifm. forsvarets mærkedage.
 
e. Økonomi:
Vi har ca. 42.000,- kr. på kontoen.
Regnskab er underskrevet af revision uden bemærkning.
44 har betalt kontingent. 40 mangler stadig og vil blive mindet om det.

f. Nyt fra skydeafdelingen:
Villy orienterede om de skrappe krav til mundbind i skydekælder. Derfor er skydning og det forbundne sociale samvær stillet i bero indtil 1. januar 2021. Det samme gælder julefrokost og præmieudlevering.
Vi betaler 60 kr. til Rønne Skytteforening pr. skydeaften. Villy vil kontakte DGI for at høre om foreningen kan få denne udgift refunderet , når vi grd. Covi-19 ikke benytter skydekælder.

g. Nyt fra dartafdelingen:
Carsten orienterede om, at Dartafdelingen, lige som skydeafdelingen, er ramt af dødsfald. For nuværende er vi 6 medlemmer der hygger sig. Vi forventer at kunne gennemføre julefrokost og præmieudlevering, men måske ude koner dette år gdr. max 10 personer.

h. Nyt fra havemanden:
Foreningen har ikke havetjeneste længere.

i. Nyt til hjemmesiden/ pressen/ landsbladet:
I.a.b.

j. Årsmøde torsdag d. 5. november er aflyst:
Vi forventer at kunne gennemføre årsmødet i 1. kvartal 2021.

k. Mærkedage:
Formanden udleverede oversigt over mærkedage i 2021 og planer for de første mærkedage. Det blev vedtaget, at vi fortsætter traditionen med at give 2 flasker til mærkedage og en bårebuket til begravelser til foreningens medlemmer.

l. Eventuelt – bordet rundt:
Formanden har fået tilbudt en mini-mursten fra Kaj Grøn. De bliver lagt til de 3 vi har i forvejen. Kaj Grøn bliver bedt om at skrive en beretning om formålet med mini-mursten.

m. Næste møde:
19.01.2021 kl. 19.00 i Broderstuen.

For referat: S.K.