Hasle d. 09.10.2020
 
Uddybende referat fra bestyrelsesmøde i Broderstuen d. 06.10.2020 kl. 19.00.

Der er udtrykt ønske om uddybende referat fra punkt j. Årsmøde, specielt området valg, så her følger præcisering:
 
 De to længst siddende bestyrelsesmedlemmer, Villy og Frank, er på valg. Begge udtrykker at de ikke ønsker genvalg.
 
Villy udtrykker, at valget ikke påvirker hans tillidshverv som skydeformand og webmaster.

Tilbage i bestyrelsen som ikke er på valg sidder: Søren Blik, Søren K.J. og Henning. – Carsten Seier er suppleant og er på valg.
 
Der skal vælges 2 suppleanter.

Kurt Jørgensen ønsker ikke at fortsætte som formand. Formandsposten er derfor på valg. –
 
Kurt tilbyder at stille sig til rådighed som bestyrelseskandidat og hvis valgt til bestyrelsen, at overtage kassererposten.

For referat: S.K.J.