Forsættelse af bestyrelsesmøde fra 28. september 2020.

Bestyrelsesmøde fortsat d. 06.10.2020 kl. 19.00, hvor formand Kurt Jørgensen er tilstede.
 
d. Landsmødsbestyrelsesmøde udsat 2 gange. Der kommer nok et 1-dages møde i
november. Formanden deltager ikke.
Kurt tilbyder at fortsætte som kasserer, hvis han bliver valgt til bestyrelsen.

J. Årsmøde d. 5. november kl. 17.30. Spisning af gule ærter kl. 18.00 til 19.00. - Generalforsamling starter kl. 19.00. Denne tidsændring sker af hensyn til
kostforplejningspersonalet.

- Jubilæer: Ole Westh 25 år, Jan Lindstrøm 60 år, Knud J. Pihl 65 år.

- Kurt udsender indkaldelse og kontingentbetaling senest d. 09.10.20.
- En husker om kontingent udsedes 10 dage før årsmøde af Kurt.

k. Kurt har styr på mærkedage.

i. Søren K.J. undersøger mulighed for samarbejde med velfungerende
Forsvarsbrødreforening på Sjælland i kreds 1,2 eller 3, ved i første omgang at kontakte Præsident/vicepræsident for muligheder og jura.

m. Næste møde: Tirsdag d. 3. november kl. 19.30 i Broderstuen. 
 
For referat: S.K.J