Hasle 12.03.2020

Referat Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm bestyrelsesmøde i Broderstuen d.10. marts 2020 kl. 19.00.

Tilstede: Kurt Jørgensen, Henning Folkmann-Staack, Søren Kofod Jansson, Søren Blik, Villy Jensen. Frank Graversen havde meldt forfald.

Dagsorden:
a. Velkomst. Formanden bød velkommen.

b. Udpegning af ordstyrer.  Kurt blev udpeget.

c. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 7. januar.  Vi har ikke fanebånd. Hverken formand eller andre bestyrelsesmedlemmer havde tid til deltagelse i Hjemmeværnets parole d. 19. januar. Ellers i.a.b.

d. Orientering ved formanden.  Kurt deltager i Landsbestyrelsesmøde d. 20. marts på Haderslev Kaserne. Emnerne er status på fonde og legater. Evt. sammenlægning. - Landssekretær foreslår selv at han går ned i løn. - Landsmødet på Ry`s Kaserne skal måske flyttes til Haderslev Kaserne, hvor der er flere hotelværelser.  Formanden er opmærksom på evt. arrangementer på Bornholm vedr. Danmarks befrielse, hvor Forsvarsbrødrene kan deltage.

e. Økonomi. Foreningen har d.d. ca. 40.100 kr. på bankbog. 2 medlemmer har betalt kontingent. 7 udestår stadig. Formandens arbejde med at finde en kasserer har højeste prioritet.

f. Nyt fra skydeafdelingen, herunder Fugleskydningen. Villy har fået transport tilladelse til våben og ammunition. Landsskydning gav 200 kr. i overskud. Vi fastholder fugleskydning til søndag d. 14. juni, hvor Folkemødet går i lukningsfase. Skydeafdeling holder afslutning i Broderstuen mandag d. 30. marts i fuld galla. Ebbe afgår tillige som formand for skydeafdeling d. 30. marts, hvorefter Villy heldigvis træder til.

g. Nyt fra dartafdelingen. I.a.b.

h. Nyt fra havemanden . Alt ser pænt og vinterligt ud.

i. Skt. Hans aften. Formand kontakter Rønne-Knudsker Byting og ”Dance Vibration” og orienterer om, at Forsvarsbrødrene ikke længere magter at stå for at arranger Skt. Hans i Rønne og derfor trækker sig. Kurt og Frank holder snarest møde med de 2 foreninger.

j. Hvem laver hvad. Listen over arbejdsopgaver ligger hos formanden og vil blive behandlet i prioriteret rækkefølge.

k. Nyt til hjemmesiden/ pressen/ landsbladet.  Villy opdaterer skyderesultater og Sven Erik er i gang med en artikel, der skal med i Landsbladet. Det er stadig vigtigt at fodre den lokale presse.

l. Nye medlemmer. Der er ikke nye medlemmer på trapperne.

o. Gennemgang af aktionsliste. Aktionsliste bliver udsat til næste møde.

p. Mærkedage. Der er 16 mærke- rundedage i 2020, hvor medlemmer skal besøges med en vingave. Besøgene for april – maj blev fordelt efter liste.

q. Eventuelt – bordet rundt. Forslag om et foredrag i Broderstuen af feltpræst Ulla Schou med efterfølgende sildebord for vore medlemmer blev fastholdt. Kurt kontakter Ulla Schou. Søren Blik grøftede fanebæring d. 5. september. Bedre formiddag end eftermiddag. Der blev drøftet indkvartering til fanebærere efter Dybbel Banke d. 18. april. Formand tager det med til Landsbestyrelsesmøde d. 20. marts.
D.18. april ved Mindedyssen. Fanebæring sammen med andre organisationer.

r. Næste møde. Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 4. maj 2020 kl. 19.00 i Broderstuen.

For referat: S.K.J.