Bestyrelses beretning
til generalforsamlingen 6. november 2018.
 
Kære Brødre velkommen til generalforsamling 2018.
I det forgangene år, har der været en hel del aktiviteter, der har krævet deltagelse fra foreningen.

Vores Fanebærere har været aktive ved kranselægninger på AK – Mindedyssen – Davidsstatuen og ved flagdagen for de udsendte, og så har vi stillet med fane ved en af vore brødre Warny Pedersen begravelse, det har vi fået stor tak for, det glædede familien.

Vi deltog sammen med Danske Veteraner ved H.K.H. Prins Henriks bisættelse, dette var dog en skuffelse, da der pludselig stod en politimand i vejen, så de nåede ikke frem til tiden, men måtte returnere til Bornholm med uforrettet sag. Tak til Søren Blik der afså en hel dag uden at få lejlighed til at være en del af faneborgen.

H.K.H. Prins Henrik var vores ærespræsident, og da der er ikke fundet nogen ny, vurderes det i landsbestyrelsen om den skal genbesættes.

Ved Danmarkssamfundet markering af Valdemars dag d. 15. juni i Nylars kirke, deltog vi også.
 
En stor tak til vore fanebærere, for altid at stille op når i bliver spurgt.
 
Aktiviteterne i Dart- og Skydeafdelingerne kører med rimeligt faste deltagerantal, her vil jeg meget opfordre de medlemmer, der endnu ikke har besøgt de to afdelinger, om at kikke forbi, det er nogle hyggelige aftner her i den mørke tid. Mandag aften i skydekælderen under Østre Skole og onsdag aften er der Dart i Broderstuen. De to formænd vil selv fortælle mere senere.
 
Skt. Hans aften, måtte vi desværre aflyse pga. mangel på hjælpere. Dem der i rigtigt mange år har været trofaste og aktive hjælpere, er ikke så mobile mere og har helt naturligt måtte sige fra og trappe ned. Jeg vil her gerne takke jer for den store indsats i har ydet igennem mange mange år, tak skal i have.

At brandmyndighederne så aflyste al afbrænding af Skt. Bål, var måske vores redning.

Vi har i Bestyrelsen har haft lange snakke om hvad vi nu gør. Vi kom frem til at invitere stort set alle foreninger i og omkring Rønne (cirka 20 stykker), til et møde vedrørende fremtiden for Skt. Hans, på mødet var der deltagelse fra Rønne Handelsstandsforening – Hasle-Rønne Rotary Klub – Folk og Sikkerhed – Marineforeningen og Viking atletik, og derudover havde en forening meldt afbud.

Vi havde en god og lang snak om fremtiden. Mødet konklusion blev at de fleste af de fremmødte støtter op om at vi fortsætter som arrangør, de vil yde økonomisk støtte og arbejde med at skaffe hjælpere, men det bliver ikke let.

Da det er hjælpende hænder der mangler så er det op til jer her i salen, om vi skal køre videre med Skt. Hans og tjene lidt penge til foreningskassen eller skal vi stoppe en 50-årig tradition.

Bestyrelsen vil meget gerne have 10 – 15 medlemmer der i aften melder sig som hjælpere i kortere eller længere tid, nogen kan nogle timer om dagen til en enkelt opgave andre om aften, men meld jer til Sven-Erik inden spisningen eller i løbet af aftenen. Kommer der ingen hjælpere fra foreningen, er jeg bange for, at vi må sige stop, da bestyrelsen ikke alene kan magte opgaven.

Familiedagen foregik i år nede på Bornholmertårnet, det var en hyggelig dag, det har jeg hørt fra en af konerne der var med, ja ja nu ikke nogen grimme tanker, jeg mødte hende på gaden, jeg var selv arbejdsramt.

Jeg kan kun opfordre jer til at bakke op omkring vores familiedage, hvor man har lejlighed til at nyde samværet med andre brødre og deres familier, og samtidig få noget for kontingentet.

Arbejdet med planlægningen er lige stort om der er 5 eller 50 der deltager, jo flere jo hyggeligere, så hold øje med hjemmesiden og jeres mail.
 
Mindedyssen - jeg havde håbet at vi kunne genindvie den nu 80 år gamle mindedysse i sommers, men når man skal søge penge, have div. tilladelser i hus, så tager det tid.

Jeg spurgte i det sønderjyske, om hvem der måske kunne hjælpe, jeg fik et navn og mail adr. på forsvaret tilsynsførende, med ansvar for Danske Krigergrave, ham kontaktet jeg, og et par dage efter fik jeg en mail retur. Han var glad for at jeg havde kontaktet ham, han var ikke klar over at vi på Bornholm havde denne mindedysse.

Nu har han bevilget de ca. 50.000,- kr. det koster at renovere mindedyssen.

Samtidig oplyser han, at da der ikke skal ske nogen udskiftning men kun ophugning og op maling af bogstaverne skal der ikke nogen godkendelse til fra fredningsmyndighederne. (da den ikke er over 100 år, kan den ikke fredes) Så det ser ud til, at når vi når frem til den 18. april, så er det en mindedysse der fremstår som ny. I den anledning planlægger vi et lille arrangement for alle brødre, så i vil modtage en indbydelse via hjemmesiden og mail når tiden nærmer sig.

På landsplan har der været tanker/ønsker om at slanke landsbestyrelsen, det skulle gøres ved at slå kredse sammen. Disse tanker/ønsker faldt til jorden ved det sidste landsmøde, et stort flertal af de fremmødte kredse talte mod forslaget, så det er blevet taget af bordet igen og derved forbliver Bornholm som selvstændig 10. kreds.
 
Én af de aktiviteter i det kommende år, som vi i bestyrelsen arbejder på er et ønske der blev fremsat på en generalforsamling for 2 – 3 år siden. Ønsket går på at man mødes i Broderstuen en lørdag formiddag til en sildemad og lidt hyggeligt samvær – helt uforpligtende.

Vi planlægger at kombinere det med et besøg på Rønne Redningsstation, så også her, hold øje med hjemmesiden og jeres mail.

Ligeledes arbejder vi med et besøg på Østkraft, det kunne jo være interessant og se hvad der bliver sat i gang, når strømmen bliver afbrudt fra Sverige.
 
Ud over de nævnte aktiviteter, deltager vi også i Bornholms veteranforum, idet Knud Eriksen er vores ”forbindelsesofficer”, og refererer til bestyrelsen såfremt der er noget af interesse.

Nu har jeg nævnt hjemmesiden flere gange, og her kan jeg nævne en glædelig nyhed.
Siden har – som i sikkert har bemærket – gennemgået en større forandring, idet vi har skiftet udbyder og dermed layout.
Dette arbejde har vi købt os til i byen, idet Steen Paldan har været ansvarlig for at det forløb planmæssigt. Steen er jo ikke medlem, så derfor var vi i noget af en kattepine, men heldigvis viser det sig jo – som det ofte gør – at når nøden er størst er hjælpen nærmest, idet vi jo sukkede efter at finde en person der havde tid, lyst og evner til at stå for vedligeholdelsen.

Villy – vil du rejse dig op – og kære brødre, skal vi ikke give Villy en stor hånd – han trådte til som webmaster da det brændte på, og har klaret opgaven til et stort UG. Tak Villy du har virkeligt knoklet med at hjemmesiden op at stå, samtidig med at du er en formidabel vicevært i broderstuen.

Villy har så heldigvis stadig Erling Vibe som back-up såfremt det brænder på med et tekniske.

Jeg kan kun opfordre Jer til at bruge hjemmesiden, og har I forslag til stof der mangler eller ting der skal ændres, ja så snak med Villy, undertegnede eller Sven-Erik, sidstnævnte er ansvarlig for de tekster der bliver lagt ind, ligesom han er vores skribent til Landsbladet, så også her, har I noget I ønsker omtalt så sig bare til.
 
Med hensyn til Landsbladet Forsvarsbroderen, så er det med stor glæde når jeg modtager det med posten og ser at Kreds 10 Bornholm, næsten hver gang kan fylde op til 3 sider i bladet, jeg ved det bliver læst rundt om i landet og det skaber opmærksomhed. En stor tak til Sven-Erik for dit store arbejde med vores indlæg i Forsvarsbroderen.

Der skal også lyde en stor tak til Claus Kirkegaard Larsen som har renoveret vores bænk.
 
I har tidligere på året fået en mail fra os vedrørende Persondatapolitik. Det er jo EU der har bestemt at alle medlemmer af foreninger skal informeres om hvilke oplysninger om dem som vi ligger inde med, og jeg kan oplyse, at vi kun har jeres navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato, mere skal vi ikke bruge. HUSK for øvrigt at melde evt. ændringer i Jeres kontaktoplysninger, ellers har vi svært ved at holde kontakten med jer.
 
Afslutningsvis har jeg en bøn til alle fremødte brødre – GÅ UD OG SKAF ET NYT MEDLEM, og giv undertegnede besked, så tager jeg kontakt til vedkommende og fortæller om foreningen, bliver vi ikke flere får vi en dårligere økonomi og dermed råd til færre aktiviteter. Vi skulle jo stadig gerne have råd til at give et par flasker god vin til brødre med ned runde fødselsdage, kunne sende en buket blomster til afdøde brødre samt holde mindst én årlig familiedag, hvor foreningen har råd til at betale evt. Udgifter.
 
Med denne opfordring slutter jeg bestyrelsens beretning for 2018, og er der nogen spørgsmål eller kommentarer så er det nu….