Bestyrelses beretning til generalforsamlingen 7. november 2017

Kære brødre.
Kort tid efter generalforsamlingen for 2 år siden, valgte vores nyvalgte formand Ib Larsen at trække sig fra posten, af helbredsmæssige årsager, hvorefter bestyrelsen kørte videre for nedsat kraft i 2015.
Dette efterlod Forsvarsbrødrene i den situation, at vi skulle finde en ny formand i 2016.
Bestyrelsen havde mange og lange overvejelser om hvem og hvor vi fandt den nye formand.
Mange navne blev nævnt og mange sagde tak for henvendelsen, men takket nej, så blev Martin Sten Jørgensen bragt på banen, to bestyrelsesmedlemmer havde en god lang samtale med ham og han sagde ja.


Dermed skulle man tro, at alting var på plads og i orden, med en ny formandskandidat som blev valgt på generalforsamlingen i november sidste år.
Bestyrelsen konstitueret sig og arbejdet gik i gang, men som året gik opstod der nogle uheldige gnidninger mellem formanden og flere af bestyrelsesmedlemmerne.
Det gik helt galt kort tid efter vores velafholdte Sct. Hans aften i kanondalen.
Bestyrelsen sagde stop, og meddelte formanden at vi ikke kunne være med længere, næstformanden havde trukket sig og kort tid efter meddelte formanden, at han af personlige årsager trak sig som formand.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstitueret bestyrelsen sig, med mig (Kurt Jørgensen) som fungerende formand og Frank Graversen som fungerende næstformand.


Og hvad HAR bestyrelsen så bedrevet i årets løb, har de blot holdt møder og drukket kaffe og spist kager for medlemmernes kontingent.
Dertil kan der lyde et klart og rungende NEJ!
Det er rigtigt, at der ikke har været den store presseomtale af foreningen – hvilket desværre også kan ses på at der ikke er en mængde nye medlemmer til optagelse – men bestyrelsen har fuldt ud koncentreret sig om at ”rebe sejlene og holde sammen på stumperne”.

Det som bestyrelsen – og foreningen - har haft gang i og beskæftiget sig med, kan i kort form siges således:

• VETERANPOLITIKKEN er Forsvarsbrødrene en del af. Bornholms Regionskommune har etableret et såkaldt VETERANFORUM som Forsvarsbrødrene er medlem af, Knud Eriksen repræsenterer Forsvarsbrødrene og har sagt ja til at fortsætte med det arbejde.

• HJEMMESIDEN som jo hedder FORSVARSBRØDRENEBORNHOLM har endnu ikke fået et planlagt ansigtsløft, men bestyrelsen, d.v.s. sekretæren), har forsøgt at ”fodre” webmaster Erling Vibe med små nyheder, så der fortsat er aktivitet på siden. Send bare materiale til sekretæren – det behøver eventuelt kun at være nogle stikord, det ville nemlig være dejligt om flere meldte sig på banen med fotos, nyheder eller små historier, kun derved bliver hjemmesiden levende.
Tak til Erling Vibe for dit arbejde med hjemmesiden.
Vi arbejder fortsat på det bebudede ”ansigtsløft”, som både skulle gøre hjemmesiden mere overskuelig, mere levende og mere læsevenlig og det er eet af de mål som vi sætter os for 2018. Allerede nu kan vi dog præsentere Steen Paldan som har udført et stort arbejde i den sidste måned og han vil som sidste punkt på dagsordenen præsentere den nye hjemmeside – en side som vi håber kan give foreningen et stort ”løft”.

• BLADET FORSVARSBRODEREN skal ligeledes have stof fra Bornholm, og også her har sekretæren efter bedste evne og i samarbejde med bestyrelsen forsøgt at holde ”skruen i vandet”. Også her ønskes indlæg fra brødrene, et blad er jo altid sjovere at læse når man selv har bidraget med oplevelser hertil, og det er vores indtryk, at bladet bliver læst.

• MINDEDYSSEN: jeg har haft en snak med Naturstyrelsen om vores ønske om en info tavle ved mindedyssen som jo ligger flot placeret lige overfor opkørslen til Christianshøj kroen, og som er rejst med hjælp fra Forsvarsbrødrene på Bornholm i 1938. Den minder om de 5 bornholmere der faldt under krigen i 1864. Det var et lille møde på en halv times tid, med en meget lydhør medarbejder, vi blev tilbudt at infostanderen bliver opsat og vedligeholdt med maling og udskiftet af Naturstyrelsen u/beregning, men vi skal afholde udgifterne til udskiftning af den trykte info plade ca. hvert 5 år. Samme dag modtog jeg et tilbud på en info tavle op sat, prisen var på 2.920,- kr. som vi i bestyrelsen har sagt ja til. Infotavlen er bestilt og jeg sender en mail rundt når den er opsat.

Med hensyn til inskriptionen på stenene, er det et støre arbejdet, der skal til, vi skal lave en beskrivelse over hvorfor vi vil have renoveret inskriptionen og hvordan det bliver udført, og det er vi i gang med.
Hvad koster det og har vi penge til det, det ved vi ikke endnu, men der er fonde der normalt dækker det halve af udgiften og mon ikke at der er personer der i dag, lige som da den sat op i 1938 vil være insereret i at yde lidt økonomisk hjælp.
Vi håber at have alt på plads til vores lille mindehøjtidelighed, den 18. april 2018, og I skal alle være særdeles velkomne så vi kan få en mindeværdig genindvielse med stort fremmøde.

 KRANSENEDLÆGGELSE ved Mindedyssen den 18. april blev gennemført med deltagelse af nogle af bestyrelsesmedlemmerne, der er i bestyrelsen enighed om at vi skal flytte tidspunktet ved mindedyssen fra formiddag til eftermiddag, nærmere vil udsendt når vi nærmer os den 18. april. Foreningen var også godt repræsenteret ved KRANSE-NEDLÆGGELSEN ved Davidstatuen den 5. maj.

• DANSKE VETERANER – de tidligere ”blå baretter” afholdt igen i år FN´s internationale ”Peace keeping day”. Da vi har et godt samarbejde med veteranerne var vi inviteret til højtideligholdelsen på Almegårds kaserne, med efterfølgende samvær til et lille arrangement i deres lokaler i bygning 42. Vi deltog med 4 brødre og to faner og vores tilstedeværelse blev påskønnet af veteranerne.

• DANMARKSSAMFUNDETS FLAGDAG blev afviklet i Østermarie kirke og også her var vore fanebærere på banen, det er jo trods alt Danmarkssamfundet vi kan takke for vore to flotte faner.

• FLAGDAGEN FOR DANMARKS UDSENDTE på Rønne Havn den 5. september var vi naturligvis igen repræsenteret, så derfor skal der lyde en STOR TAK til vores fanebærere: Søren Blik, Frank Graversen, Kurt Mogensen og Finn Carlsen fordi I altid villige til at stille op og repræsentere Forsvarsbrødrene på bedste måde.

• SCT. HANS AFTEN blev traditionen tro afviklet i Kanondalen og efter en stor indsats fra Ebbe og hans hjælpere, blev aftenen gennemført efter planen, også selvom vejret ikke var med os først på aftenen. Der skal lyde en STOR TAK til alle hjælperne og til alle sponsorerne. I var medvirkende til at det blev en rigtig god aften. Bestyrelsen har været i kontakt med Rønne Havn omkring deres byggeplaner, som det ser ud nu og de tilbagemeldinger vi har fået fra Rønne Havn skulle det ikke give de store problemer, men vi holder kontakten og har aftalt at vi skal tale sammen når vi når lidt tættere på Sct. Hans.

Da Skt. Hans aften i 2018 falder på en lørdag, rumler der nogle tanker i bestyrelsen, om at invitere flere foreningen i Rønne og omegn til at hjælpe med at gøre aftenen lidt mere indholdsrig, der dog intet konkret besluttet endnu, men vi arbejder videre med tankerne.
Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden, til at bede jer henvende jer til sekretæren såfremt I kan afse et par timer til at hjælpe til, der skal bruges hjælpere til opstille lørdag formiddag, samt til bemanding af boderne lørdag aften. Hold jeg ikke tilbage, det vil være rart med lidt flere friske kræfter og måske nye ideer.
Til gengæld kan vi byde på et BRAG af en hjælperfest, hvis vi spiser de sidste pølser – suppleret med lidt godt ”tjød” samtidig med at vi tømmer – eller forsøger – at tømme fadølsankrene.

• ÅRETS FAMILIEDAG blev afholdt på Teknisk Samling på Store Borregård, her fik vi en rundvisning af Ebbe, han var også mand for at starte nogle af de udstillede gamle maskiner op, det var et rigtigt godt besøg og med en rigtig fin deltagelse.
Der bliver også planlagt mindst én familiedag i 2018, så hold øje med hjemmesiden og din mailboks, de foreløbige planer går ud på et besøg på Bornholmertårnet på Dueodde.

• KOMMUNIKATION Vi arbejder stadig på at få de rigtige mail adr. på de medlemmer der bruger mail, de medlemmer der ikke har en mail adr. vil stadig modtage den vigtige information fra foreningen med post, men vi vil meget gerne kunne mail da det er billigere og meget hurtigere.

• FLERE MEDLEMMER er altid ønskeligt, så jeg håber at I fortæller den gode historie i jeres omgangskreds, det kunne være hyggeligt om vi til næste år skulle finde et større lokale til generalforsamlingen. Giv navn og adresse til eet af bestyrelsesmedlemmerne, så sørger vi for resten – og HUSK – at ALLE kan søge om optagelse, mænd såvel som kvinder, og man behøver IKKE have en militær fortid, man skal blot kunne erklære sig enig i vores formålsparagraf:

• At bevare Danmarks demokratiske styreform og kongehuset
• At arbejde for at bevare forsvarsviljen og støtten til danskere udsendt i internationale opgaver
• At vedligeholde den nationale holdning og fastholde danske værdier
• At værne om Dannebrog
• At bevare vore nationale mindesmærker
• Og at virke til oplysning for og udbredelse af forsvarsbrodersagen

• EN REKLAME vil jeg gerne komme med når jeg nu har ordet. Jeg ved godt, at Ebbe og Carsten efterfølgende vil komme med deres beretninger fra henholdsvis Skyde- og Dartafdelingen, men jeg vil her og nu opfordre ALLE brødre til at benytte en lejlighed til at besøge disse to sjove og underholdende aktiviteter. Både Ebbe og Carsten lægger et stort arbejde for dagen i afdelingerne, så derfor fortjener de også en større opbakning end det p.t. er tilfældet, så brødre, giv jer selv (og jeres koner/mænd) en friaften og kom og oplev kammeratskabet og det hyggelige selskab i henholdsvis kælderen under Østre skole eller i Broderstuen på Belmannsvej.

Ja kære brødre det var så bestyrelsens beretning, og er der nogen der har spørgsmål eller kommentarer er de særdeles velkomne……