Bestyrelses beretning 2019
 
Kære Brødre velkommen til generalforsamling 2019.
I året der er gået, har der været en del aktiviteter, der har krævet deltagelse fra foreningen.
Vores Fanebærere har igen i år, været aktive ved kranselægninger på AK – Mindedyssen – Davidsstatuen og ved flagdagen for de udsendte, og så har vi stillet med fane ved Oversergent P. K. Rasmussens urne nedsættelse, han var ikke medlem af foreningen, men med hans arbejde gennem 40 år. med feriedrengene på AK, og de sidste år hans ugentlige cafe dage i KBH. hvor drengene kan komme forbi og få en snak, gode råd eller hjælp, det er der mange drenge i det storkøbenhavnske der er ham taknemlig for, han kan ikke erstattes.
Ved Danmarkssamfundet markering af Dannebrogs 800 års dag, Valdemars dag d. 15. juni, var det meningen at vi skulle deltage i KBH, men da der var Folkemøde her på øen var det ikke muligt at få en bil med færgen, derfor deltog vi lokalt ved Allinge kirke.
En stor tak til vore fanebærere, for altid at stille op når i bliver spurgt.
Aktiviteterne i Dart- og Skydeafdelingerne kører stadig med rimeligt faste deltagerantal, her vil jeg meget opfordre medlemmerne, der endnu ikke har besøgt de to afdelinger, om at kikke forbi, det er nogle hyggelige aftner her i den mørke tid.
Mandag aften i skydekælderen under Østre Skole og onsdag aften er der Dart i Broderstuen. De to formænd vil selv fortælle mere senere.
Skt. Hans aften, blev jo aflyst sidste år.
Men i år havde vi i bestyrelsen, valgt at uddelegere opgaven med salg til en anden forening, det var Dance Vibration som henvendte sig efter der havde været en omtale i avisen.
Dance Vibration er en gruppe unge mennesker som kan det der med at få stablet en fest på benene.
Når man har andre til at have arbejdet med salgsboderne, så er der ingen indtægter til vores forening, kun arbejde.
Vi har igen i år fået økonomisk hjælp fra Rønne-Knudsker byting.
Vi i bestyrelsen vil meget gerne have at der er medlemmer som melder sig som hjælpere til Sct. Hans, ellers er det bestyrelsens opfattelse at vi må stoppe med at arrangere Sct. Hans aften i Rønne.
Den årlige fugleskydning var igen i år arrangeret af skydeafdelingen, en rigtig hyggelig dag, men der er plads til mange flere medlemmer, kommer der ikke flere deltager til vores fugleskydning er jeg bange for at en mangeårige tradition lukker ned.
Familiedagen foregik i år på BornPark Minigolf i Østerlars, det var en hyggelig dag, jeg var selv arbejdsramt.
Også familiedagen er ramt af medlems frafald, de sidste 2 år har der ikke været mere end 15 deltager hvert år.
Vi bliver i fremtiden nød til at ændre på betalingen for deltagelse, vi har i rigtig mange år betalt hele entreen, det kan vi ikke i fremtiden.
Jeg kan kun opfordre jer til at bakke op omkring vores familiedage, hvor man har lejlighed til at nyde samværet med andre brødre og deres familier.
Arbejdet med planlægningen er lige stort om der er 5 eller 50 der deltager, jo flere jo hyggeligere, så hold øje med hjemmesiden og jeres mail.
Det er blevet muligt at deltage i DFB´s Landsskydning, dette foregår i Åkirkeby hallerne, på Åkirkeby skytteforenings baner.
Bornholm fik en flot 16. plads, og det var Ole Johannes Westh, der deltog i alt 69 skytter fra hele landet, fordelt på 3 baner, Jylland, Sjælland og her på Bornholm
Mindedyssen – Den ansøgning om at renovere Mindedyssen, har vi fået delvis afslag på, vi søgte om at få lov til at hugge bogstaverne op og male dem op med sort, det eneste vi har fået lov til er at male bogstaverne op, det vil bestyrelsen sætte i gang når frosten er væk til foråret,
Landsforeningen har fået ny Præsident, det Allan Poulsen fra Tønder, han har siddet med i mange udvalg og kender derfor foreningen inde fra.
Vi har i bestyrelsen besluttet at det i det ny år vi blive muligt at modtage Forsvarsbroderen som PDFfil i stedet for som nu i blad form, der vi blive ud sendt et prøveeksemplar pr. mail og der efter kan man vælge om man vil have bladet på den ene eller anden form.
Sven-Erik er vores ivrige skribent til Forsvarsbroderen.
Tak til Sven-Erik for det store arbejde, men Sven-Erik kan ikke blive ved med at finde noget at skrive om, så har i noget som kunne være af interesse for bladet så send ham en mail eller ring til ham.
I det forgangene år var vi på besøg på Rønne Redningsstation, med efterfølgende sildebord i Broderstuen, det var en rigtig hyggelig dag.
I det kommende år er der forslag om et besøg på Østkraft, det vil der blive arbejdet på. Et andet forslag kunne være Radarhovet i Segen, nu da der udbygges og renoveres der inde.
Så hold øje med hjemmesiden og jeres mail.
Ud over de nævnte aktiviteter, deltager vi også i Bornholms veteranforum, idet Knud Eriksen er vores ”forbindelsesofficer”, og refererer til bestyrelsen såfremt der er noget af interesse.
Vores hjemmeside bliver opdateret og vedligeholdt af Villy, samtidig med at han er en formidabel vicevært i Broderstuen.
Nu kan i på hjemmesiden under DFB Håndbog, se reglerne for bæring af DFB´s medaljer og hæderstegn, samt vejledning i bæring af hæderstegn og dekorationer.
Under punktet OM FORENINGEN, kan i finde gaveregulativet, vedtægter og meget mere.
I Broderstuen vil der blive opsat luft til luft varmepumpe, så der altid er varmt når vi kommer
Jeg kan kun opfordre Jer til at bruge hjemmesiden, og har I forslag til stof der mangler eller ting der skal ændres, ja så snak med Villy, undertegnede, så også her, har I noget I ønsker omtalt så sig bare til. 
I har tidligere fået en mail fra os vedrørende Persondatapolitik. Det er jo EU der har bestemt at alle medlemmer af foreninger skal informeres om hvilke oplysninger om dem som vi ligger inde med, og jeg kan oplyse, at vi kun har jeres navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato, mere skal vi ikke bruge. HUSK for øvrigt at melde evt. ændringer i Jeres kontaktoplysninger, ellers har vi svært ved at holde kontakten med jer.
Et af punkterne på dagsordenen er valg til bestyrelse, vi er den situation at der er 2 bestyrelsesmedlemmer der ikke ønsker genvalg, derfor skal vi have 2 nye i bestyrelsen.
Sker det ikke vil foreningen fremover køre med meget nedsat kraft, da de resterende bestyrelsesmedlemmer ikke kan afse mere tid til foreningen end den de har afsat nu.
Afslutningsvis har jeg en bøn til alle fremmødte brødre – GÅ UD OG SKAF ET NYT MEDLEM, og giv undertegnede besked, så tager jeg kontakt til vedkommende og fortæller om foreningen, bliver vi ikke flere får vi en dårligere økonomi og dermed råd til færre aktiviteter. Vi skulle jo stadig gerne have råd til at give et par flasker god vin til brødre med ned runde fødselsdage, kunne sende en buket blomster til afdøde brødre samt holde mindst én årlig familiedag, hvor foreningen har råd til at betale evt. Udgifter.
Med denne opfordring slutter jeg bestyrelsens beretning for 2019, og er der nogen spørgsmål eller kommentarer så er det nu….